HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PZS

Impreza, uroczystość

Data

Zadania

Odpowiedzialny

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1.09.2015

apel

RSU Witosa J. Matys

Przeciwdziałanie Przemocy, Dzień Uśmiechu

październik 2015

konkurs, wystawa

Z. Łabuz, A. Kulpińska

Dzień Edukacji

13 .10.2015

uroczysty apel

 H. Kiliś 2 TŻ

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

październik 2015

 

 

 

J. Matys, L. Olszewska, R. Hermanowicz

OWIUR – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

październik/ listopad

eliminacje szkolne

M. Bury, A. Kilkus, I. Kuśtal, J. Chylak,
A. Ostropolska, K. Pisarska

Tydzień Patriotyzmu

9-13.11.2015

wystrój szkoły, uroczysty apel,

Ognisko Patriotyczne,

pasowanie kl. I pożarniczo –ratowniczej,

poczęstunek dla zaproszonych gości

śpiewniki, muzyka,

E. Humenna, A. Robak, A. Rybczyńska, 
J. Matys, R. Hermanowicz, T. Bobyk,                          

 

 

Turniej Szachowy

 

 

 

14.11.2015

sponsorzy, wystrój hali, część oficjalna, puchary, dyplomy, poczęstunek

E. Rabiej-Kulczycka, D. Dreger, Z. Łabuz,
A. Kulpińska, M. Zieleń, J. Najduk, M. Turkosz, J. Więcław, M. Bury, A. Kilkus,
J. Chylak

Rocznica wybuchu powstania listopadowego

 

29/30.11

plakaty, gazetka,

A. Robak , A. Rybczyńska

Rocznica wydarzeń grudniowych

grudzień

13.12.

14-22.12

dekoracje, prezentacje na godz. wych.

A. Robak, A. Rybczyńska

Mikołajki

 

grudzień 2015

Świebodzice

J. Matys, R. Hermanowicz

Szklary

M. Rzeźnik-Wójtowicz, opiekun RSU LO

dzieci pracowników

J. Matys, R. Hermanowicz

sprzedaż ciast, stroików itp.,

Poźniaków M. Rzeźnik-Wójtowicz,

Witosa J. Więcław,

wypiek ciast

M. Bury, A. Kilkus

Boże Narodzenie

…….12.2015

dekoracje i apel

 

 

 

PoźniakówM. Rzeźnik- Wójtowicz

Witosa D. Dreger - apel

dekoracje A. Ostropolska, J. Więcław,

Woj. Pol. A. Rybczyńska

Polonez na rynku

06 stycznia.2016

przygotowanie układu

A. Leszczyńska, E. Górniak

Jasełka dla rodziców

styczeń 2016

jasełka

M. Rzeźnik-Wójtowicz

Rocznica wybuchu powstania styczniowego

 

22 stycznia

 

gazetki

 

A. Robak, A. Rybczyńska

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia

gazetki, apel

A. Robak, A. Rybczyńska

„Koperniki 2016"

luty 2016

konkurs wiedzy o
M. Koperniku, Koperniki

opiekun RSU LO, RSU

Konkurs „Szlakiem epok literackich"

luty 2016

konkurs

J. Matys, L. Olszewska, R. Hermanowicz, E. Górniak

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

1 marca

gazetki

A. Robak, A. Rybczyńska

Wielkanoc

23.03.2016

apele

Poźniaków, A. Robak kl. II a

Witosa A. Ostropolska 1 TEH

dekoracje A. Ostropolska, J. Więcław,

Woj. Pol. A. Wójcik KL. 3 TM

Konkurs językowy Deng Deng

16 marzec 2016

testy j. niem, testy j.ang, nagrody/ sponsorzy, część artystyczna, poczęstunek

E.Humenna

A. Adamkiewicz, E. Rabiej – Kulczycka,
I. Banaszak, J. Olszańska, M. Rzeźnik-Wójtowicz, M. Bury, A. Kilkus

Dzień Pamięci Ofiar Katynia

13 kwietnia

gazetki

A. Robak, A. Rybczyńska

Uroczyste pożegnanie absolwentów

29.04.2016

apel

M.Kowalczyk

I.Banaszak, E.Raniej-Kulczycka, A.Robak

Konstytucja 3-go Maja

3 maj

gazetki

A. Robak, A. Rybczyńska

Szkolny Konkurs Wiedzy Technicznej

maj

konkurs

A.Borkowski

D. Grabowska, A. Wójcik

Dzień Mechanika

czerwiec

 

J. Chrząszcz

Dzień Strażaka

4.05.2016

gazetki

E. Humenna

A. Robak, J. Olszańska

Olimpiada w PZS

czerwiec

zawody sportowe

A. Borkowski

A. Leszczyńska M. Zieleń, J. Najduk, D. Dreger, A. Wójcik, Z. Bień, M. Turkosz, A. Kulpińska, J. Kalicki, Ar. Tomala, J. Chylak, R. Hermanowicz, K. Kuśtal

Mistrz Grilowania

M. Bury, A. Kilkus,

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2015

apel

M. Kowalczyk

opiekun RSU LO, RSU

Erasmus+

cały rok

gazetki, kronika

J. Matys, L. Olszewska, R. Hermanowicz

 


70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie. Szanowni Państwo, w tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokształcące obchodzić będzie siedemdziesiątą rocznicę założenia. Pragniemy uczcić ten jubileusz, dlatego zwracamy się do Szanownych Absolwentów szkoły, pracujących tu Nauczycieli, członków ich rodzin oraz przyjaciół z prośbą o udostępnienie, wypożyczenie pamiątek związanych z życiem naszego liceum. Dzięki Państwa uprzejmości wykorzystamy te materiały z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, którą uhonorujemy nadchodzące święto.Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły (w jej siedzibie przy ul. Poźniaków 2) lub telefonicznie pod numerem 76 8196515 Kontakt mailowy humewa@tlen.pl. Wdzięczni będziemy również za przesłanie skanowanych fotografii i innych dokumentów, ilustrujących pracę szkolnej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy do współpracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szkoły - jednego z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Z poważaniem: Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©