Kurs instruktora rekreacji ruchowej o spec. jazda konna w PZS Chojnów


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie (woj. dolnośląskie) organizuje

 

kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna w dniach  14-30. 06.2010.

Program kursu obejmuje część specjalistyczną oraz ogólną.  Zajęcia odbywać się będą w salach Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie i na terenie OSK Jaroszówka. Prowadzić je będą wykwalifikowani specjaliści z zakresu turystyki, jeździectwa i hodowli koni.

Kurs kończy  się egzaminem. Zdanie egzaminu jest podstawą do wystąpienia do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o nadanie tytułu instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna.

Warunki przyjęcia:

-       świadectwo ukończenia szkoły średniej

-       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej,

-       posiadanie odznaki jeździeckiej lub egzamin praktyczny na poziomie klasy L ,

-       ubezpieczenie NW.

Egzamin praktyczny z umiejętności jeździeckich odbędzie się 29.05.2010 w OSK Jaroszówka

Koszty kursu
:

·        1800 zł, łącznie z zakwaterowaniem  w internacie szkolnym, wyżywienie we własnym zakresie,

·        egzamin wstępny:  50 zł,

Zaliczka 200 zł płatna na konto Szkoły

Szkoła posiada wpis do RIS, co stwarza możliwość pokrycia kosztów szkolenia przez Urząd Pracy.
Termin zgłoszeń: do 25 maja 2010 r.

Kontakt: tel. 602260951,

e-mail : annaaugustynska@poczta.onet.pl

70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie. Szanowni Państwo, w tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokształcące obchodzić będzie siedemdziesiątą rocznicę założenia. Pragniemy uczcić ten jubileusz, dlatego zwracamy się do Szanownych Absolwentów szkoły, pracujących tu Nauczycieli, członków ich rodzin oraz przyjaciół z prośbą o udostępnienie, wypożyczenie pamiątek związanych z życiem naszego liceum. Dzięki Państwa uprzejmości wykorzystamy te materiały z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, którą uhonorujemy nadchodzące święto.Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły (w jej siedzibie przy ul. Poźniaków 2) lub telefonicznie pod numerem 76 8196515 Kontakt mailowy humewa@tlen.pl. Wdzięczni będziemy również za przesłanie skanowanych fotografii i innych dokumentów, ilustrujących pracę szkolnej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy do współpracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szkoły - jednego z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Z poważaniem: Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©