Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie utworzony został w 2001 roku w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Rolniczych im W.Szafera oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. H.Mierzejewskiego.

 

W skład PZS wchodzi:

 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży – klasa europejska, biologiczn-chemiczna, pożarniczo-ratownicza;
 • Technikum dla młodzieży – ekonomiczne, handlowe, hotelarskie, mechaniczne, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, wielozawodowa;
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego – kursy kwalifikacyjne (m.in. rolnik)

 

Szkoła mieści się w trzech budynkach umiejscowionych przy ulicy Poźniaków 2, Witosa 1 i Wojska Polskiego 16. Kształcimy w systemie dziennym i zaocznym. W PZS uczy się około 500 uczniów i słuchaczy w 20 oddziałach. Prowadzone jest także nauczanie indywidualne.

 

Baza lokalowa szkoły składa się 40 sal lekcyjnych w tym:

 • 7 pracowni komputerowych,
 • WARSZTATY SZKOLNE

-       pracownia budowy i naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia obsługi pojazdów samochodowych,

-       pracownia naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia elektrotechniki,

-       pracownia obróbki skrawaniem,

-       pracownia diagnostyki samochodowej,

 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi klienta,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • pracownia do obsługi programów komputerowych gastronomiczno-hotelarskich,
 • pracownia mechaniczna,
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • pracownia sprzedaży,
 • 2 sale gimnastyczne,
 • 2 gabinety higieny szkolnej,
 • 2-biblioteki,
 • kompleks boisk lekkoatletycznych,
 • siłownia,
 • sauna.

 

Zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze realizowane są w oparciu o podstawę programową, szkolny zestaw programów nauczania, plan wychowawczy i statut szkoły.

 

PZS uczestniczy w projektach:

 • ERASMUS+ Edukacja Szkolna Partnerstwa Strategiczne-Współpraca Szkolna „1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w oglądzie młodych Europejczyków" (Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, Rumunia, Włochy, Francja);
 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II;
 • Comenius Partnerskie Projekty Szkół;
 • Synergia znaczy więcej;
 • Koryfeusz;
 • Ruszaj Galopem.

Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor szkoły, dwóch wicedyrektorów, kierownik warsztatów szkolnych i kierownik szkolenia praktycznego.


70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie. Szanowni Państwo, w tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokształcące obchodzić będzie siedemdziesiątą rocznicę założenia. Pragniemy uczcić ten jubileusz, dlatego zwracamy się do Szanownych Absolwentów szkoły, pracujących tu Nauczycieli, członków ich rodzin oraz przyjaciół z prośbą o udostępnienie, wypożyczenie pamiątek związanych z życiem naszego liceum. Dzięki Państwa uprzejmości wykorzystamy te materiały z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, którą uhonorujemy nadchodzące święto.Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły (w jej siedzibie przy ul. Poźniaków 2) lub telefonicznie pod numerem 76 8196515 Kontakt mailowy humewa@tlen.pl. Wdzięczni będziemy również za przesłanie skanowanych fotografii i innych dokumentów, ilustrujących pracę szkolnej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy do współpracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szkoły - jednego z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Z poważaniem: Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©